Forbrugerklager

- der ønskes behandlet i Forbrugerklagenævnet sendes til:

 

Forbrugerklagenævnet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500  Valby

Tlf. 4171 5000

E-mail: kfst@kfst.dk

www.kfst.dk

MørkøvJyderup- Begravelsesforretning

Holbækvej 14
4450 Jyderup

Tlf.: 59 27 50 07
Mail: info@mjbegravelse.dk

Personale

Læs mere

Priser

Læs mere

Kiste/Urner

Læs mere