Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet behandler klager over forbrugerkøb – dvs. klager over aftaler om køb af tjenesteydelser, som er indgået mellem en forbruger og en erhvervsdrivende (bedemand).

Klageadgangen i det offentlige forbrugerklagesystem er opdelt i to faser: En mæglerfase og en nævnsbehandling i Forbrugerklagenævnet, hvis der ikke findes en løsning på tvisten i mæglerfasen.

Det betyder derfor, at en tvist altid først vil blive forsøgt at blive løst mellem parterne via Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Gebyret for at indbringe en sag er 100 kr.  og tvisten skal vedrøre en ydelse/køb på mindst 1.000 kr. (2019)

www.naevneneshus.dk/start-din-klage

Få en trin-for-trin vejledning til at starte en  klageformular (pdf) hos Center for Klageløsning.

Kontaktoplysninger til:

Nævnenes Hus

Toldboden 2, 8800 Viborg
Telefon  +45 72 40 56 00
nh@naevneneshus.dk
www.naevneneshus.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Telefon  +45 41 71 50 00
E-mail: kfst@kfst.dk
www.kfst.dk

Kontakt os


MørkøvJyderup- Begravelsesforretning
Holbækvej 14
4450 Jyderup

(+45) 59 27 50 07
info@mjbegravelse.dk

Nyheder

Unable to display Facebook posts. 

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Click here to Troubleshoot.